Zondag 26 mei
Afscheid

Huisregels

  Algemene regels:
Bij entree van het pand gaat men accoord met de huisregels.
Alle aanwijzingen van medewerkers van De Nozem & De Non, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
Bij het géén medewerking verlenen bij controles op wapens, drugs of drank, kan de toegang worden geweigerd, of uitzetting tot gevolg hebben.
Toegang van het pand is alleen toegestaan indien 18 jaar en ouder.
De Nozem & De Non is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/of diefstal- en schade van/aan goederen.
Consumpties worden contant afgerekend.
Controle ID tot en met 25 jaar, bij twijfel legitimatie verplicht.
Wij laten alleen vanaf 18 jaar toe, met uitzondering van besloten feestjes en de muziekschool.
Bij de popcursus presentatie moet men voor 23.00 uur het pand (De Nozem) verlaten als men jonger is dan 18 jaar.

  Het is verboden:
Harddrugs te bezitten en te gebruiken.
Hard- of softdrugs te verhandelen.
Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in bezit te hebben.
Diefstal en/of vernielingen te plegen.
Goederen te verhandelen of te helen.
Het op de muren en deuren teksten, leuzen en/of tekeningen aan te brengen.
Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
Zich discriminerend uit te laten.
Zich door woord of gebaar schuldig te maken aan sexuele intimidatie.
Anderen te beledigen (Het aantasten van iemands goede eer en naam).
Drugs of overmatig alcohol te gebruiken.
Eigen drank en etenswaren mee te nemen.
Andere gasten lastig te vallen.
Lawaai te maken en alcoholische dranken te nuttigen in de directe omgeving van het pand.
Glazen/consumpties mee naar buiten te nemen.
Op plaatsen te komen, binnen het pand, die niet bedoeld zijn voor publiek.
Nooduitgangen te openen zonder dringende noodzaak.
De doorgang bij de nooduitgangen te belemmeren.

  N.B.
Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting door een medewerker van De Nozem & De Non of portier het gevolg zijn.
Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.
De Nozem & De Non
is ook beschikbaar voor:
• Feesten en Partijen
• Recepties
• Bedrijfspresentaties
• Lezingen
• Culturele activiteiten
• Politiek Café
• Thema-avonden
• Verenigingen
• CD Presentaties
• Afscheid/condoleance
in stijl
Klik hier voor meer info!